Per biciklo en la Sudofrancio

Biciklo-rakonto en la lingvo esperanto 


Terje Melheim
 

Dum unu semajno en oktobro 2001 ni faris vojagxon per biciklo en Provenco, Francio. Ni, tio estas Turid, mia edzino kaj mi. Ni prenis la flugon al Nico. Antaux la avitransporto niaj bicikloj estis enpakitaj en du grandaj kartonoj.  Post la sublando en la flughaveno en Nico ni podis nenie iri per biciklo, cxar niaj bicikloj estis en la kartonoj.  Al ni estis necesa veturi per la auxtobuso kun niaj grandaj kartonoj por veni al hotelo, kiu trovagxis en la malgranda urbo Cagnes.  Malfelicxe en Cagnes la auxtobuso prenis aliajn stratojn ol ilin kiujn la homoj en flughaveno diris al ni. De haltejo de la auxtobuso al hotelo la du kartonoj estis tro lordaj por porti. Ni devis preni taksion al hotelo, kaj  pro la grandaj  biciklo-kartonoj  la taksio devis veturi du fojoj.
 
 


Nia rondo per biciklo en la Provenco oktobro 2001

En sekvanta tago pluvis.  Kia malespero! Ni estis venintaj en la suden por gxui la sonon! Komence ni devis kunmeti  niajn biciklojn,  tiel ke ni povis uzi ilin.(ensxraubi pedalojn, radojn kaj kotsxirmilojn) Hodiaux ni volis vidi la urbon Nicon. Tien la distanco estas 16 km. Kiam ni estis sidantaj sur la bicikloj la pluvo al ni ne sxajnis malbona, kaj la temperaturo estis 20 gradoj. Sur la sxoseo flanken de marbordo ni trovis ke en la Francio la infrastrukturo de trafiko ne estas adoptita al biciklantoj. Alvenitaj en Nice en pluvo, frue en dimancxo, ni trovis la Promenadon des Anglais preskaux malplena de homoj.  Multajn homojn ni deskovris en la maljuna parto de la urbo, kie tradicia foirejo estis. Interesantege estis iri tra la sxtratetoj de la antikva parto de la urbo.
 
 


Interesantego estis iri tra la stratetoj de la maljuna parto de la urbo Nico.

Turid volis viziti diferantajn artokolektojn. La una punkto de sxia listo estis Musée d'Art contemporaine, poste ni devis viziti la museon de Chagall. En la dimancxoj, kiam ni tiam estis, enirado en la museojn estis senpaga. Por la museo de Matisse la tempo ne attingis, cxar je la dek sepa la museo estis fermita. Nun la pluvo estis finita. Ni biciklis al marbordo, kaj nun  la Promenade des Anglais estis plena de homoj, tiel ke estis dificile bicikli sur la promenado.  Mi demandis al Turid cxu ni povis mangxi, sed Turid ne volis, kaj sxi rispondis ke jam je la seta vesperaux estos malluma, ni devus rebicikli al nia hotelo en Cagnes. Tio ni faris.
 
 


Promenado des Anglais matene frue en pluvo

  Preskaux la sama loko vespere

En mateno ni faris nian meman matenmagxon en la hotelcxambro, cxar hieraux al ni sxajnis la franciska petit déjeuner tro malgranda. En tiu tago ni restis en la malgranda urbo Cagnes. Per bicikloj ni atingis la museon de famosa pentristo Renoir. Poste ni biciklis en la maljunan parton de la urbo Cagnes. La urbetoj de Provence kun ili malgrandaj domoj kaj malgrandaj stratoj al mi placxas multe. Hodiaux ankoraux urbeton ni vizitis, tio estis urbeto St. Paul de Vence, kiu estas el la mezepoko. Ni trovis vion sen trafiko kiu nin irigis en la centrourbon. La stratetoj de la urbeto estis plenaj de turistoj. Artistoj el la tuta Europo logxas en la urbeto kaj havas tie iliajn atelierojn kaj artgaleriojn, en kiuj ili vendas iliajn artistajn komercajxojn.

En la proksimo de la urbeto St. Paul eksistas enkaux artokolekto: Fondation Maeght. Ni vizitis tion museon de moderna arto. En cxi tiu tago mi vidis kalkajn virinojn ekstraordinerajn:
 


Nudaj virinoj, 
pentrajxo de Renoir

Virino kun rugxaj sxtrumpoj en Fondation Maeght. 

Virino, nomigxanta Turid, kun biciklo en la urbeto St. Paul

La alia mateno ni forlasis en la hotelo la grandajn kartonojn. Ni irprenos ilijn en la tago de nia forflugo. Ni biciklis lanken de la marbordo en la direkton okcidentan. La trafiko sur la vio en la marbordo estis malagrabla. En la urbo Antibes Turid subite kriis. "En cxi tio urbo, en la maljuna fortreso logxis ajn Picasso, kaj tie estas ekspono de lia arto!" Post la vizito de la museo ni biciklis tra la malgrandaj stxratoj florantaj de la urbo Antibes.
 
 Floranta Strato en Antibes

                Cxe la bordo de la maro

La sxoseo cetere apud la marbordo estis malafabla; la trafiko estis granda. Ni trairis la kino-urbo Cannes. Pli bele estis en alia tago bicikli cetere oksidenton flanken de marbordo. Tie kie la  masivo Ésterel atingas la marbordon, la streto estas mal largxa tiel ke la trafiko farigxas pli malgranda. Al ni estis belega bicikli cxi tie cxe la bordo de la maro. Deksteren estis la montoj de la masivo Ésterel, kaj al maldeksteren ni vidis la bluan Mezmaron. Sur tia vio ni ecx rakontis aliajn biciklantojn, sed ili ne portis bagagxon kaj ne estis biciklantoj en vojagxo de multaj tagoj kiel ni. Ni alvenis en la urbon Fréjus, kiu estas interesanta urbo.  En la urbo eksistas pregxejo kaj klostero de mezepoko, kaj apud la urbo roma amfiteatro estas.

En Fréjus ni forlasis la marbordon, ni biciklis en la direkton norden, en enternon de la lando. La pajsagxo estis seka kun malmultaj arberoj, kiel kutime en la pajsagxo de Mezmaro. En oktobro la vetero estis ideala kun 20 gradoj. Ni pasigis kalkajn montetojn de 300 metroj. Cxio estis perfekta: vetero, pajsagxo kaj la vio kun malofta trafiko. Nia celo de tiu tago estis la urbeto Fayance, ankaux urbo de mezepoko kun dometoj kaj mallargxaj stratetoj. Fayance kusxas nur 40 km de Fréjus. Tiu distancio estas bona en vakacio. Oktobro estas ideala por vojagxi en Sudofrancio.Vetero ne estas tiel varma kiel en somero, kaj hoteloj neniam estas plenaj.

Kiel Fayance; Callian  kaj Cabris estas urbetoj de la mezepoko, lokitaj cxe la rondo de montoj kaj havis elvido super valojn. La problemo de auxtotrafiko en la mallargxaj stratoj de tiuj urbetoj estis solvita tiel: La trafiko iras nur unon direkton. Al ni sur bicikloj cxi tiu trafikregulato estis sensensa, kaj ofte per volo ni misrigardis la signojn.

Ni alproksimagxis al la urbeto St. Cezaire. Ni ecx povis vidi la urbeton en la distanco. Subite Turid ekkriis: Granda Valo!  Kaj vere, antaux ni estis profunda valo kun preskaux vertikalaj muroj. La vio iris krute malsupren en la valon, kaj en la alia flanko ni povis gxin vidi alproksimagxantan al la urbeto. "Cxu vi sciis, ke ankaux nia cela estas tiu obstreto?" demandis Turid. Mi ripondis:"Vere, mi vidis tion sur la mapo." Ni ruligxis en la valon, sciantaj ke en la alia flanko ni devis dure uzi la pedalojn. Post la punto trans la rivero Siagne komencis nia laboro. Tamen ni sxatis cxi tiun vojgxon supren el la valo kun vertikalaj val-muroj da kalko. La pajsagxo estas bela. En tiu tago ni rakontis enkaux fojo tielen valon, esgravitan en la montaro sed pli granda ol tio de Siagne. Tio estas la valo Gorge du Loup. Tiu pajsagxo estas tre impresada.
 
 

La urbeto Fayance, lokita cxe la rondo de la 
montoj.

       En la urbeto Cabris

Antaux la valo Gorge du Loup.

Cetere ni sekvis la riveron Loup, en mallargxa valo direkto la maron, gxis en la urbeton Cagnes, kie ni jam konis la stratojn. Ni alvenis en la hotelon kaj akiris la kartojn. Nun estis problemo, kiel vini al la flughaveno kun la kartonoj? Tien estas nur 6 km. Cxu ni atendus auxtobuson, io kiu al ni sxajnis malsekura, aux cxu ni biciklus? Ni probis la ultiman solucon. Mi metis la unan karton en la alian, kaj mi tigis la kartonon cxirkau mia kolo. La kortono (en kiu estis la alia) pendis en flanko de mi kaj de mia biciklo. Tiel ni alvenis biciklante en la flughafenon, kaj ni povis enpaki la biciklojn. La viagxo hejmen al pluvo iris bone.Vortaroj kun multaj vortoj el esperanto en aliajn lingvojn

Mia hejmpagxo

temelhei@online.no